Formål

Det overordnede mål med forskningsprojektet "dr.dks historie 1996-2006" er at skrive DRs netsteds historie for de første 10 år, dvs. perioden 1996 til 2006.

Forskningsspørgsmål

Projektet søger at besvare følgende to sammenhængende spørgsmål:

  • hvilke drivkræfter ligger bag skabelsen og udviklingen af netstedet dr.dk fra 1996 til 2006, og hvilke konsekvenser får det for netstedet?
  • hvilke teoretiske og metodiske nyudviklinger er påkrævet for at kunne analysere dr.dk?

Genstandsmæssigt fokuseres på de fire kommunikative instanser afsender, tekst, medie og den nære kontekst i DR samt på deres gensidige relationer, mens der periodemæssigt fokuseres dels på hovedlinjerne, dels på udvalgte kortere tidsrum, herunder perioden umiddelbart før dr.dk's start.

Forventede resultater

Det er projektets ambition at bidrage med ny forskning af såvel empirisk som teoretisk/metodisk art på områder, der frem til i dag er stort set uudforskede. Projektet forventes at bidrage med:

  • den første historiske analyse af en væsentlig brik i både nyere dansk kultur-, medie- og samfundshistorie og i det danske internets historie
  • udvikling af teorier om netstedet som medie- og tekstfænomen
  • overvejelser over netstedshistorie som disciplin
  • sikring af dr.dk 1996-2006, så det kan bevares for eftertiden


Forarbejder og støtte

Projektet bygger videre på forprojektet "Metodestudie om integrering af internetmateriale, der modtages direkte fra producenter" (forår 2007), udført sammen med Statsbiblioteket/netarkivet.dk, støttet af Kulturministeriets Forskningspulje.
Læs mere

Projektet er igangsat juli 2007 og støttes i 2007-10 af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. Opbygningen af projektets netsted mm. støttes af forskningsfokusområdet Videnssamfundet, Det Humanistiske Fakultet ved Aarhus Universitet.

Projektet gennemføres af

Niels Brügger, Centerleder, lektor, ph.d.

Niels Brügger Center for Internetforskning Institut for Æstetik og Kommunikation
Aarhus Universitet
Helsingforsgade 14
8200 Århus N
8716 1971
nb@imv.au.dkNETSTEDET DRDK.DK

Netstedet drdk.dk er oprettet i forbindelse med forskningsprojektet 'dr.dks historie 1996-2006', og det indeholder forskningsbaserede oplysninger om de første 10 år af dr.dks historie.

Netstedet er udviklet af Niels Brügger og Vidar Falkenberg. Design er lavet af kundesign.dk.